Změněný stav vědomí

Zkuste se zamyslet. Co cítíte, co si představujete, když slyšíte toto slovní spojení? Nebudu vás napínat. Změněný stav vědomí je jakýkoliv stav, který je odlišný od normálního stavu člověka. Přičemž se myslí norma konkrétního člověka. Změněné  stavy vědomí jsou přemýšlení, strach, hněv, láska, zamilovanost. To jsou krátkodobá změněné stavy vědomí. Jsou u lidí normální. Existují další změněné stavy vědomí. Psychické poruchy a nemoci. Takže je důležitě vědět, že změněný stav vědomí není nemoc. A taky není nestandardní, magický kouzelný stav nějakého duchovního učitele. Změněný stav vědomí je normální stav každého člověka.