Teleportace obyčejná a kvantová

Poprvé byl termín teleportace použit v roce 1931 americkým spisovatelem Charlesem Fortem (Charles Fort). Slovo teleportace se skládá ze dvou částí. Stejně jako ve slově telefon část “tele” z řeckého slova znamená “daleko”. “Portare” latinsky znamená přenášet. Termín teleportace znamená přenos hmoty z bodu A do bodu B s minutím všech bodů mezi nimi.

V současné době není teleportace potvrzena světovou vědou. Ale díky fantazii roste naše fantazie. I od roku 1993, totiž už 25 let, je znám termín kvantová teleportace. Kvantová teleportace odpovídá původnímu významu slova posílat daleko. Nejde ale o přenášení hmoty, jde o přenášení stavu. Co to znamená. To znamená, že se dá vytvořit pár objektů / fotonů, jeden z nich bude zrcadlově opakovat stav druhého. Přičemž na jakoukoliv vzdálenost. Naprosto jakoukoliv. Jestli první foton změní svůj stav, druhý taky změní svůj stav a to rychlostí vyšší než rychlost světla. Formálně tyto dva fotony zůstávají dvěma samostatnými objekty. Ale toto spojeni je činí provázanými. Teď existuje termín kvantové provázání (Quantum entanglement ) V tomto páru fotonu můžeme mluvit o kvantové teleportaci. Ale je to přenášení stavu, není to přenos hmoty. Takové jsou zásadní rozdíly mezi teleportací obyčejnou a kvantovou.