Seznámení s kreativitou

Obecně se připouští, že tvořivost je úroveň tvůrčího nadání. Původně se věřilo, že kreativita je součástí intelektu. Později se ukázalo, že intelekt je spojen s kreativitou […]