Rozvoj jemných motorických dovedností

Milé babičky a dědečkově, tatínci a maminky, všichni, kteří nejste lhostejní k vývoji dětí. Chceme vám připomenout jemné motorické dovednosti a důležitost jejich vývoje.

Toto téma je obzvláště důležité pro malé dítě i pro osobu v dospělém a starším věku. Jemné pohybové dovednosti jsou kombinací akcí zaměřených na přesné malé pohyby prstů a jsou dosaženy společným fungováním nervového, svalového, kostního a vizuálního systému.

Asi třetina celkové plochy motorického projevu mozkové kůry je obsazena projekcí ruky, která se nachází blízko řeči. Proto je rozvoj řeči neoddělitelně spojen s vývojem jemných pohybových dovedností rukou. Toto spojení potvrzují vědci Ústavu fyziologie pro děti a dospívající (Rusko).

Jako měřítko vývoje motorických dovedností se často používá termín “šikovnost” V oblasti rozvoje motorických schopnosti existuje velké množství různorodých cvičení. Tady jsou jednoduché gesta jako držení objektu a taky drobné pohyby, které ovlivňují vzhled písma.

Jak můžeme rozvíjet motorické dovednosti. Toho se dá docílit různými způsoby. Hry s drobnými předměty, puzzle, mozaika, stavebnice, korálky, knoflíky, tkaničky, hry pro prstíčky, masáže dlaně a prstu, modelování, Dá se vymyslet velké množství druhů činností, pro prsty a dlaně. A s jejich pomoci rozvíjet motorické dovednosti. Chtěla bych obrátit vaši pozornost k tomu, že pro lidi staršího a seniorského věku je rozvoj motorických dovedností moc a moc důležitý pro zachování schopností mozkové kůry a jako výsledek pro zachování kvality života. A navíc pro lidi staršího věku po úrazech a nemocích s porušením činností mozku aktivity pro rozvoj motorických dovedností zlepšují psychický stav a obnovu činností nervové soustavy.A proto zveme ke hře nejen malé děti, ale i babičky a dědečky

V souvislosti s výše uvedeným nabízíme řadu video lekci pro rozvoj jemných motorických dovedností.

Tento týden (9 – 15.7.2018) budeme hovořit o s obilovinami.

Podívejte se na naše videa na kanálu YouTube Information Exchange Institute.