Prostorové myšlení pro podnikatele

On-line kurz.
​​
Každým rokem narůstá objem informací, který je třeba zpracovat, a lineární (sekvenční) logika to nemůže zvládnout. Pokoušíte-li se všechno zapamatovat, velmi rychle se dostanete do zmatku a váš nervový systém prostě nezvládne přetížení. Lineární logika je velmi konzervativní, v důsledku čehož myšlení ztrácí svou flexibilitu. Navíc přemýšlení pomocí slov brání rychlosti myšlení a narušuje správnost objektivního pohledu, což nutně ovlivní správnost přijatých rozhodnutí.

Proto většinou po návratu po práci domů bývá podnikatel unavený, zlomený,  neschopný dát lásku, pozornost a teplo svým blízkým.
Pokud chcete zůstat na koni a udržovat řízení svého podniku, musíte se naučit myslet jinak. Lineární myšlení, kterým se nyní řeší všechny problémy, ustoupí před prostorovým myšlením.

Co je to "Prostorové myšlení", čím se liší od lineárního, jaké jsou jeho výhody?
Prostorové myšlení vám dovolí  se nedívat "pouze dopředu", ale pozvednout se nad situaci. Nebudete muset důsledně procházet obrovským množstvím různých možností, abyste mohl dospět k nejlepšímu postupu, ale budete ho moct okamžitě určit.  Vaše mysl se začne pohybovat okamžitě do libovolné oblasti  téměř bez energie.  Čas se stane sjednoceným a informace neutrálními. A neutrální informace můžete použit v libovolném množství a v jakékoliv kombinaci. Přemýšlení bude probíhat ne slovy, ale podstatou. To znamená, že budete moct okamžitě proniknout do podstaty věcí, jevu, činu, cíle, motivů, záměru.
​Vzhledem k tomu, že  problémy  budete řešit  optimálně, na konci pracovního dne  téměř nebudete  unaveni. To znamená, že budete mít síly být s vaší rodinou a na koníčky.
V budoucnu  bez ohledu na to, jak velký bude nátlak  informací, zdokonalováním své mysli, ho budete  snadno zvládat. Prostorové myšlení, na rozdíl od lineárního, je objemové, holistické.​ Svět budete vnímat v reálném čase bez deformace, což zvýší vaše duševní, kreativní a energetické schopnosti.

Lineární myšlení, kvůli svému konzervatismu, se velmi těžce vzdává starých postupů, postojů a dlouho si osvojuje  nové. Prostorové myšlení nemá fixace, proto je snadno přestavitelné, bez potíží a stresů.

Někdo bude dál plavat ve známých vodách. A někdo bude chtít zvládnout nové myšlení a takoví lidé znamenají budoucnost. Právě oni zastaví ničivé procesy, do nichž se svět rozlétá a zachrání lidstvo před seberegulací. Budou řídit zemi, aby ji zušlechtili, a ne, aby se zapojili do jejího plenění a ničení, protože si uvědomí, že jsou součástí celku, spíše než jistiny v něm, a stav celku bude záviset na jejich vlastním blahu a blahu budoucích generací.

 

V případě zájmu kontaktujte nás: Prague@ie-institute.info 

Kurz trvá  10 hodin v průběhu 5 všedních pracovních dnů po 2 hodiny denně

Cena kurzu:  11500 Kč, Nejsme plátci DPH