Obdivuhodné vlastnosti vody – 2

Pokračujeme v krátkém povídání o zajímavých vlastnostech vody.  Jednou z vlastností vody, se kterou se často setkáváme,
je schopnost rozpouštět látky. Vody je schopna rozpustit velké množství látek. Dokonce i zlato, stříbro a platinu. Díky této vlastnosti naše krev na bázi vody výborně vykonává své funkce a rostliny se živí látkami, které jsou rozpuštěné ve vodě. Ještě jedna zajímavá vlastnost, je to magnetická vlastnost molekuly vody.

H2O – molekula vody má 2 kladné náboje a dva záporné. Totiž fakticky je neutrální. Ve skutečnosti je každá molekula vody maličkým magnetem, který má 4 póly. Přičemž úhel mezi póly se může měnit. I takové malé magnety tvoří vodu. A  mohou vytvářet nestabilní vazby. Ale pod vlivem nějakých vnějších faktorů se tyto magnety můžou spojovat do stabilní skupiny. Tyto skupiny se jmenuji klastr (cluster). Každá molekula může vytvářet 4 vazby. V jednom clusteru je možné spojeni 57 molekul vody. . Takové clustery, které se vytvořily v důsledku vnějšího vlivu, jsou stabilní a existuji ve vodě delší dobu. Mnozí vědci zkoumali a zkoumají strukturu vody. Myslím, že vy jste si taky někdy všimli, jak odlišné bývají sněhové vločky. Tady vidíte několik snímků záření vody. Snímky udělané Kirliánovým přístrojem.

Na úvodním snímky vidíte krystaly vody, které se vytvořily při rychlém zmrazení. Před zmrazením byla voda vystavena určitým vlivům.  Tak jsme se dostali k terminu “paměť vody”. Ovšem voda si nebude pamatovat datum narození rodičů vašeho partnera nebo nějaký chemický vzorec. Ale clustery se zachovávají ve vodě dlouhou dobu, to znamená, že v sobě dlouho nesou následek té situaci, při které se vytvořily.


Tady vidíme snímek vody, na kterou před zmrazením působili hard rockem. Žádná struktura v podstatě není. Je zničená. Voda může obsahovat jak clustery prospěšné pro náš stav, tak i škodlivé. A tak by měl existovat způsob, jak zničit stávající strukturu, pokud je škodlivá. V tomto případě vidíme, že hard rock dokáže zničit předchozí strukturu. Samozřejmě existují další způsoby, jak zničit strukturu vody. Jsou to například bouřky.