Dělení nulou

Dnes si popovídáme o jednom zakázaném tématu. O dělení nulou. Vzpomínáte si, jak jsme se učili na prvním stupni matematiku? A pak přišlo takové divné pravidlo, že nulou se nesmí dělit. V dětství bylo hodně věcí, které se nesměly dělat. Nesmíš chodit pozdě do školy, nesmíš běhat v nových botách loužemi, nesmíš koukat do půlnoci na televizi. Všechny tyto zákazy byli pochopitelné. Ale náhle takové omezení svobody v matematice. Nebylo to jasné. Později se definice změnila, stala se víc uctivou. Dělení nulou nemá smysl. Zkusme dnes probrat důvod. Proč se nesmí dělit nulou nebo dělení nulou nemá smysl.
Jedno jednoduché vysvětlení. My můžeme dělit nulu jakýmkoliv číslem. Například nula děleno pěti. Rovná se nula. A jestli zkusíme rozdělit nulu nulou. Co dostaneme jako výsledek? Nultá nula? Skutečně to nemá smysl. Ještě jedno podrobnější vysvětlení.
Například
20 :10 = 2.
Připomínám. 20 – dělenec, 10 – dělitel, 2 – podíl. Zmenšíme dělitele například na 5.
20 :5=4. Pokračujeme se zmenšováním dělitele.
20:1=20. Vidíme, že při zmenšování dělitele se podíl zvětšuje. Pokračujeme se zmenšováním dělitele. Ať je 0,1.
20:0,1=200. Podíl se zvětšil. Zase zmenšíme dělitele.
20:0,001=20000. Takže, vidíte, čím menší je dělitel, tím větší
je podíl. Představte si, jestli nějaké, jakékoliv číslo budeme dělit nulou, nekonečně malým
číslo výsledkem bude nekonečně velké číslo. Nekonečnost.