Beránek a krásná hvězda

Byl tam Beránek. A jednou na obloze viděl hvězdu. Pomyslel si: “ Jaká krásná hvězda. Rád bych letěl na tu hvězdu, nebo aspoň poblíž. “

A tak se Beránek rozhodl, že se vydá na cestu, aby se přiblížil ke svému snu. Ale aby mohl jít správným směrem, potřeboval kompas. Beránek se podíval na kompas a uvědomil si, že cesta leží na jih. Teď už věděl kam jít, i když hvězda nebyla vidět. Na jih.

Šel Beránek, šel. Někdy se mu na cestě objevily kopečky a tak skákal přes ně. Někdy se spolu s kopečky setkaly kopce. Beranek skákal přes všechno. Někdy se mu do cesty postavily hory. Pak šel Beránek okolo. Někdy tam byly vysoké stromy. Ale pro Beránka taky nebyly překážkou.

Šel a šel za svým snem. Občas zkontroloval směr. Kompas mu pomáhal. Červená šipka ukazovala na jih. Beránek šel a šel. A jednou uviděl něco neuvěřitelného. Viděl raketu, která byla připravena k odletu.

Beránek křičel radostí: “Hurá!!! Hurá! Poletím ke hvězdě! “ Hvězda zrovna svítila na obloze. Beránek byl šťastný, jeho sen se splnil. Posadil se do rakety a začal odpočítávat: „Pět, čtyři, tři, dva, jedna, start“ A raketa vzlétla a nasměrovala se ke vzdálené hvězdě, která se ale už přibližovala.

To byl příběh, který můžete povědět pomocí geometrických tvarů.

Videa Studia Klikyhaky.

Nezapomeňte zapnout titulky